Bokslut

Bokslut är en regelbundet genomförd sammanställning av ett företags bokföring, det vill säga de affärshändelser som bokförts under året, det som berättar hur det gått för företaget och hur ekonomin ser ut vid räkenskapsårets slut.


Alla företag, både enskilda firmor och aktiebolag, ska efter ett räkenskapsår göra ett bokslut.  


Vi upprättar bokslutet efter de gemensamma bestämmelserna. När sammanställningen i form av bokslut är klart, så ser vi alltid till att kvalitetssäkra bokslutet.

unsplash