Bokföring

Bokföringslagen reglerar hur ni som företag ansvarar för det interna uppgiftslämnande, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men dessutom det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. Bokföringen ligger också till grund av olika typer av uppgiftslämnande. 


Bokföring är därför en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag, men det kan vara tidskrävande och kräva specifik kunskap. Att ha en löpande bokföring med hög kvalitet är därför nödvändigt.


Vi erbjuder bokföringstjänster som hjälper dig att hålla ordning på dina finanser och skapa en stabil grund för din verksamhet. Vi på Certifierad Ekonomi har både lång och bred erfarenhet och kan hjälpa dig med allt från fakturering till bokslut.